ระบบสั่งอาหารออนไลด์สำหรับร้านอาหาร

Online Food System for Restaurant

Pickup

Order for collection directly in-store either due immediately or at a later time
------------------------------
สามารถสั่งอาหารโดยตรงกับร้านอาหารโดยสามารถเลือกว่าจะสั่งแล้วมารับอาหารทันที หรือ สั่งแล้วมารับอาหารภายหลังได้

Delivery

Order delivery to a specific address within your pre-configured rules and zones
There is a " NO Contact Delivery " function.
-------------------------------
สามารถสั่งให้ส่งได้ในพื้นที่ ๆ ได้มีการกำหนดไว้แล้ว สามารถกำหนดเงื่อนไขการส่งเป็นแบบ "NO Contact Delivery "

Reservation

Request a table booking at a later date with e-mail confirmations to keep updated
-------------------------------
มีระบบจองโต๊ะ ซึ่งทางร้านสามารถคอนเฟิร์ม กับลูกค้าผ่านทางระบบ โดยลูกค้าจะได้รับคอนเฟิร์ม เป็นอีเมลล์

Automated Order Printing

Automatically print customizable receipts on demand to any number of printers on Windows, Linux or Android devices
-------------------------------
สามารถสั่งพิมพ์ออร์เดอร์ได้อัตโตมัติผ่านทางเครื่องพิมพ์บน วินโด้, ลีนุก และ แอนดรอย

QR Code & Facebook

Customers can order by scanning QR code or add buy now button on Facebook.
-------------------------------
ลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้โดยการสแกน QR Code หรือ ทาง Facebook buy now link

Landing Page Generator

Create your own mobile friendly landing page and ordering website with your story, picture gallery, store locations list and contact form
-------------------------------
สามารถสร้างหน้าเวปทีสามารถใช้ได้กับ mobile ทุกชนิด สามารถใส่ รูปอาหาร และ มี ฟอร์มติดต่อกลับให้

Integrated with your existing Domain name

Connect your own domain name to your ordering or landing website. We will generate and manage a free SSL certificate for you.
—————————————–

สามารถ link หน้าสั่งอาหารกับชื่อ โดเมนของร้านอาหารได้ และสามารถสร้าง SSL security เพื่อเพิ่มระบบความปลอดภัยของหน้าสั่งอาหาร

Please contact us for more info..

DD Amorn Limited

EMAIL : info@onlineorder.me